Tre brancher hvor du har gode jobmuligheder lige nu

Corona-krisen har ramt både Danmark og resten af verden meget hårdt. Antallet af arbejdsløse er næsten tredoblet på 2 måneder herhjemme. Det betyder også, at mange har endnu sværere ved at finde et job end det var tilfældet for blot få måneder siden. Men selvom der er krise, så er der stadig brancher, hvor jobfesten stadig buldrer videre. Vi vil i denne artikel komme ind på tre brancher, der stadig oplever stor efterspørgsel på arbejdskraft.

1: E-commerce sektoren

En branche der ikke har oplevet en nedgang siden corona-krisen satte ind, er e-commerce sektoren. I takt med at stadig flere fysiske butikker er lukket, enten på grund af lockdowns eller på grund af deraffølgende konkurs, så vælger stadig flere danskere at shoppe online. Det har indtil videre medført stor vækst både hos store og små webshop ejere.

Mange af de jobs der skabes i denne sektor ligger inden for marketing og kommunikation, samt inden for lager og logistik. Der efterspørges ligeledes ufaglært arbejdskraft i denne industri, hvorfor der er jobs for personer med alle typer af uddannelse. På grund af branchens store vækst er erhvervserfaring ikke et formelt krav mange steder. Så hvis du har nogle af disse kompetencer, der passer, så overvej at ansøge inden for denne branche.

2: Dagligvarebutikker

En anden branche der har oplevet stor efterspørgsel og derfor også søger nye ansatte, er dagligvarebutikkerne. Det gælder både for mindre købmandsbutikker og særligt de store kæder. Siden lockdownen blev indført herhjemme har mange danskere både valgt at købe større mængder mad, samt at købe lidt dyrere og bedre fødevarer, siden at vores forbrugsmuligheder er faldet for manges vedkommende som et resultat af nedlukningen af oplevelsesøkonomien.

Der søges derfor særligt personer til hjælp med pakning af varer, samt ikke mindst lagerarbejde. Der er for mange kæders vedkommende tale om korttidsansættelser på 1-2 måneder. Så hvis du har mistet dit arbejde, kan du relativt hurtigt få genvundet noget af din indtægt.

3: Medicinalvirksomheder

En tredje branche der oplever stor vækst og fremgang i disse måneder, er medicinalvirksomheder.

Der er lige nu stor fokus på at udvikle tests og en eventuel kur mod COVID-19 hvilket gør, at man mindre medicinalvirksomheder har lagt deres primære arbejde om. Det betyder, at der særligt efterspørges personer med en lang uddannelse inden for forskning og udvikling.

Dog er der også mange af disse virksomheders underleverandører af laboratorieudstyr, værnemidler deslige, som søger arbejdskraft, særligt til ekspedition af ordrer.