Her er jobmulighederne ved Business Intelligence

Hvis du leder efter en branche, hvor jobmulighederne er gode, så er det bestemt værd at overveje den digitale verden. Det er næppe en overraskelse for mange, at der sker rigtig meget på det digitale område, og udviklingen ser så sandelig ud til at fortsætte i de næste mange år. Der er derfor intet, som tyder på, at det kommer til at vende på den front.

Der er selvfølgelig rigtig mange retninger inden for det digitale, men denne artikel vil kigge nærmere på Business Intelligence, som grundlæggende handler om at udnytte data bedst muligt. Data er nemlig det nye sort, og der skabes derfor også masser af jobs inden for dette felt. Hvis du finder det interessant at nørde med indsamlede data, så skal du helt afgjort læse med her.

Når man arbejder med Business Intelligence, kan man bruge det rigtig mange steder i virksomheden. Det handler altid om, at man skal opbygge den største mulige viden om sig selv, kunder, konkurrenter og alt muligt andet. Den viden får man, fordi man indsamler en masse data om de forskellige ting, men her stopper arbejdet altså ikke. Data er nemlig ikke meget værd, hvis de ikke kan bruges til noget og forstås. Når man taler om big data, betyder det, at det er data, som ikke umiddelbart kan behandles manuelt, altså uden smarte systemer, fordi de er for store og komplekse. Det er her, BI-løsninger kommer ind i billedet og virkelig gavner virksomheder. De hjælper nemlig analytikerne til at finde en masse tendenser og sammenhænge, som kan føre til vigtige konklusioner.

Et af de populære redskaber indenfor BI er Qlik View.

Indsamler af data

Når man kigger på jobmulighederne inden for BI, så er det oplagt at nævne der, hvor det hele starter. Her menes der dataindsamlerne, som står for at få alt det råmateriale ind, som skal bruges senere hen. Det er ikke altid så simpelt, som det lyder, og det kan kræve en masse grundigt forarbejde, hvis man vil have de rigtige data. Der findes flere måder at indsamle data på, men typisk foregår det elektronisk. Skal man indsamle nye data, skal man selvfølgelig ud og have fat i nogle mennesker, som kan give nogle oplysninger. Der findes dog også mange eksempler på, at man bruger allerede indsamlede data, som man måske ikke tidligere har været i stand til at udnytte. De bør dog altid gemmes, så de senere kan trækkes frem.

Analytiker af data

Det område, hvor der skabes flest jobs i forbindelse med BI, er helt afgjort på analysesiden. Når data er indsamlet skal de selvfølgelig analyseres, så de kan bruges til noget, og her træder en dataanalytiker til. Det er et job, som er blevet forenklet med BI’s udvikling, men samtidig er mulighederne blevet så meget større, at jobbet også er blevet langt mere komplekst.

Opfølgning

Der skal selvfølgelig også følges op på de mange dataanalyser og indsamlinger. Der er ingen tvivl om, at opfølgning er en vigtig del af arbejdet, for det kan give svar på, om man nu også har haft den succes, som man havde regnet med på forhånd.