God arbejdspladskultur skaber fremmøde

Du bør som leder sætte fokus på arbejdspladskulturen i samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i virksomheden. En god idé er at åbne dialogen op med medarbejderne på arbejdspladsen, så I sammen kan skabe en arbejdspladskultur, der kan skabe trivsel og fremmøde i højere grad på arbejdspladsen.

Arbejdskultur handler om den måde vi er sammen på og måden vi kommunikerer med hinanden på. Arbejdskulturen er en central faktor at kigge på, når sygefraværet skal sænkes eller der skal bibeholdes et lavt sygefravær på arbejdspladsen.

Lav sygefravær

Et lavt sygefravær viser at også de ansatte i virksomheden trives med at være på stedet og er glade for at gå på arbejde hver dag. Hvorimod hvis man ikke trives på ens arbejdsplads, kan det føre til pludselig sygdom, svækket hørelse, stress og i nogle tilfælde en depression.

På nogle arbejdspladser i dag er der en fraværskultur på arbejdspladsen i stedet for en nærværs kultur.

En fraværskultur er karakteriseret ved følgende:

  • De ansatte arbejder kun for en månedlig løn.
  • Medarbejderne har ingen eller en lav indflydelse.
  • Arbejdsorganiseringen er hierarkisk.
  • Omgangstonen er præget af lukkethed.
  • Ledelsen er fraværende og er uopmærksom på medarbejderne.

Hvorimod en nærværs kultur karakteriseres ved følgende:

  • De ansatte arbejder for arbejdets indhold.
  • Medarbejderne har en høj indflydelse
  • Arbejdsorganiseringen er flad.
  • Omgangstonen er præget af åbenhed og alle kan med hinanden.
  • Ledelsen er nærværende og opmærksom på medarbejderne.

Der ses tydelige forskellige på overstående arbejdspladskulturer og de fleste vil nok helst arbejde på en arbejdsplads, hvor der er en nærværs kultur fremfor en fraværskultur.

God arbejdspladskultur er godt for din forretning

Det gavner bestemt ikke en forretning at de ansatte har højt fravær – det er hverken sundt økonomisk eller menneskeligt for den sags skyld. Er der et lavt fravær i en forretning, vil der samtidig med være et højt fremmøde.

Er der hele tiden mange til at løse kerneopgaverne i forretningen, er der også mange til at producere god kvalitet. Producerer en virksomhed god kvalitet, bliver de ansatte også gladere for at gå på arbejde. Er vi glade når vi er på arbejde, vil vi automatisk også være mere produktiv.

Der er derfor et godt grundlag for, at du som leder har stor fokus på den rette arbejdspladskultur i din forretning. En arbejdspladskultur der skaber trivsel og fremmøde for de ansatte. God arbejdspladskultur hænger meget tæt sammen med det at drive en sund og rentabelt forretning.

Det kan tage tid, at få indført en ordentlig arbejdspladskultur, da det ikke er noget, der kommer fra den ene dag til den anden.

Til gengæld er det en af de bedste måder, at ændre uhensigtsmæssigadfærd på en bæredygtig måde, der er til gavn for både virksomheden og de ansatte.