Erhvervsevnetab efter en trafikulykke – sådan er du dækket

Det er aldrig rart at være ude for et trafikuheld – og lige meget hvis skyld, ulykken var, så er det ikke nogen garanti for, at den person kommer værst til skade. Så hvis du har været ude for et trafikuheld, der var af alvorlig slags, så står du helt sikkert tilbage med en lang række mén, både psykiske og fysiske.

Oftest vil ovennævnte mén resultere i, at det bliver sværere for dig at opretholde dig job og arbejde med samme engagement og frekvens som før ulykken. Det rammer dig på pengepungen, fordi du ikke længere kan arbejde så meget, som du kunne før du kom til skade.

Men hvad betyder det for dig? Skal du bare acceptere, at du ikke kan arbejde med samme kraft som før din ulykke? Naturligvis ikke. Du har lidt et tab af din erhvervsevne, og det har du ret til erstatning for.

 

Sådan fungerer fastsættelsen af tabt erhvervsevne

Det er ikke bare nok, at du er kommet galt af sted, din tabte erhvervsevne skal fastsættes, og det kan den først, når din situation er stabil igen. Det vil sige, at du er kommet dig over de værste mén. Når du er stabil, kan der ske en vurdering af din tabte erhvervsevne.

Derudover skal din tabte erhvervsevne være på mere end 15%. Der er altså tale om en bagatelgrænse for at have ret til erstatning.

Procentsatsen af tabt erhvervsevne fastsættes ud fra en beregning af, hvad du som skadelidte kunne forvente at tjene, hvis ikke ulykken var sket, i forhold til hvad du tjener efter ulykken er sket.

Det vil altså sige, at hvis du kunne forvente at tjene 300.000 kr. Om året, hvis ikke ulykken var indtruffet, og du nu efter ulykken kun tjener 200.000 kr. Om året, så har du lidt et tab på en tredjedel, eller 33%

Denne procentsats er høj nok til at gøre dig til kandidat til erstatning for din tabte erhvervsevne.

 

Hvordan beregnes din erstatning for tabt erhvervsevne

For at finde ud af, hvor meget erstatning du kan få for den tabte erhvervsevne, du har lidt efter din trafikulykke, skal du gange din procentsats for tabs erhvervsevne med en fast faktor på 10 samt med din forventede årsindkomst før ulykken.

Med udgangspunkt i eksemplet ovenfor vil det altså sige:

0,33 x 300.000 x 10 = 990.000 kr.

Hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for erstatning efter tabt erhvervsevne, så kan du kontakte trafikuheld-erstatning.dk for gode råd i forbindelse med din sag.