Betingelser for permanent opholdstilladelse

I Danmark kan man søge om permanent opholdstilladelse, såfremt man lever op til en række betingelser. Det er blandt andet et krav, at man skal have boet i landet i en længere periode på baggrund af en tidsbegrænset opholdstilladelse. Alligevel vælger mange at søge om permanent opholdstilladelse, og det er den mest populære opholdstilladelse i Danmark.

Mange søger om permanent opholdstilladelse blandt andet for at undgå det gebyr, man skal betale staten, hver gang man søger om fornyelse og/eller forlængelse af sin nuværende opholdstilladelse. Dertil kommer, at man ikke længere skal bekymre sig om netop forlængelse.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der skal til for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark, kan du blive klogere på emnet herunder. Her vil vi gennemgå de krav og betingelser, der stilles i forbindelse med ansøgning om permanent opholdstilladelse.

Pensionist, stærkt tilknytningsforhold til Danmark eller ung mellem 18 og 19?

Først og fremmest skal man være opmærksom på, at der for nogle grupper gælder en række særlige betingelser og regler. Er du blandt disse, er betingelserne altså nogle andre, end dem vi gennemgår her.

Disse grupper omfatter:

 • Unge mellem 18 og 19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller fuldtidsbeskæftigelse, siden de afsluttede folkeskolen
 • Personer med et særligt stærkt tilknytningsforhold til Danmark
 • Folkepensionister og førtidspensionister

Læs mere om de specifikke regler, der gør sig gældende for disse grupper her.

Her er de grundlæggende betingelser for permanent opholdstilladelse

For at opnå permanent opholdstilladelse, er det en betingelse, at:

 • Man fortsat opfylder de betingelser, der gør sig gældende for ens nuværende opholdstilladelse
 • Man skal være fyldt 18 år
 • Man har boet lovligt (på baggrund af en opholdstilladelse) i Danmark i mindst 8 år. (Opfylder man de 4 supplerende krav, skal man kun have boet i Danmark i 4 år. Læs mere om dette længere nede)
 • Man ikke har begået visse typer af grov kriminalitet
 • Man ikke har forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand
 • Man ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 4 år (eksempelvis kontanthjælp)
 • Man skal acceptere en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund
 • Man har bestået prøve 2 i dansk eller en på samme niveau eller derover
 • Man skal have været i fuldtidsbeskæftigelse eller have været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år
 • Man fortsat er i arbejde på det tidspunkt, hvor der træffes en afgørelse i sagen om permanent opholdstilladelse

De ovenstående betingelser skal til alle tider være opfyldt, medmindre der er tale om helt særlige tilfælde. For at opnå en permanent opholdstilladelse er der ydermere en række krav, som skal være opfyldt. Bliv klogere på disse nedenfor.

Supplerende betingelser: Man skal opfylde 2 ud af 4

Som tidligere nævnt findes der, udover de grundlæggende betingelser, en række supplerende betingelser, som skal være opfyldt. Der er i alt 4 supplerende betingelser, hvoraf man skal opfylde mindst 2 for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.

De 4 supplerende krav lyder som følger:

 • Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark
 • Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder
 • Man skal have haft en årlig indkomst på gennemsnitligt 275.400 kr. (bestemt i 2017) eller derover inden for de sidste 2 år
 • Man skal have bestået prøve i Dansk 3, derover eller tilsvarende

Det er underordnet, hvilke 2 af de 4 krav man opfylder – det vigtigste er, at man opfylder mindst 2.

Opfylder man alle 4 krav, er det muligt at opnå permanent statsborgerskab efter 4 år i Danmark frem for de normale 8 år.

Læs mere om permanent opholdstilladelse på www.familiesammenføring.dk.